Limik-Prom d.o.o., Ivančići 28, 10453 Gorica Svetojanska
OIB: 77127202238
MBS: 080188467

FAX: +385 (0)1/6286-907
M:+385 (0)98 1796 125
M: +385 (0)98 904 77 63
T: +385 (0)1 6287 068

E: [email protected]
W: www.limik.hr

Evidencija kod Trgovačkog suda u Zagrebu:
Godina osnivanja: 1992
Glavna djelatnost: C2222 Proizvodnja ambalaže od plastike
Direktor: Vilim Frkonja
Član uprave: Vilim Frkonja
Temeljni kapital: 174.900,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN HR9023600001101328699
Zagrebačka banka d.d., Swift: ZABA HR 2x sa sjedištem u Trg bana J. Jelačića 10, 10000 Zagreb