Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

U tvrtki Limik d.o.o. je Vaša privatnost izuzetno važna.

Svaka ophodnja i korištenje Vaših podataka je u skladu sa zakonom. 

Osobnim podacima smatraju se podaci kojima se korisnici mogu identificirati, poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i drugog. Limik d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada se ih eksplicitno učinili dostupnima, čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Korištenje usluga tvrtke preko internetske stranice je u pravilu nemoguće bez unosa osobnih podataka i sukladno sa time unos osobnih podataka dobrovoljan. Ti podaci se ne dijele sa trećim strankama, ali su neophodni za daljnju obradu Vašeg zahtjeva i rezervacija.

Vaši podaci koristit će se u svrhu ispunjavanja Vaših upita - slanja ponuda, te mozete dobiti upitnik ili upit za kratku recenziju na temelju Vašeg iskustva. Svi osobni podaci koje podijelite sa nama, korisitit će se isključivo uz Vaš pristanak.

Limik d.o.o. može podijeliti Vaše osobne informacije sa vladinim ili istražnim organima sukladno sa zakonskim propisom te uvjetovano sudskim nalogom, proizašlim iz sudskih postupaka ili istraga kriminalih radnji.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti na e-mail adresu: [email protected] u pisanom ili elektroničkom obliku ili usmenim putem.

Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu Limik d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Limik d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugo. Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja.